PRETRAŽUJTE PO KATEGORIJAMA
Naše trgovine
Club 5*
0
0,00 KM
Losd fsdf sd
Vaša košarica je trenutno prazna.

OPŠTI USLOVI I PRAVILA

MLILY® MANCHESTER UNITED NAGRADNI KONKURS – MEĐUNARODNI NAGRADNI KONKURS

1. Organizator

Organizator ovog MLILY® MANCHESTER UNITED NAGRADNOG KONKURSA – MEĐUNARODNOG NAGRADNOG KONKURSA (“Nagradni konkurs”) je Dormeo d.o.o., marketing i oglašavanje, Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje ob Savi, Matični broj: 6250661000, Porezni broj: SI 19978910 (“Organizator”). Organizator provodi nagradni konkurs zajedno s povezanim društvima Dormeo grupe, koja će se smatrati partnerima na odgovarajućim teritorijima, i to:

 • Dormeo Home, trgovina in oglaševanje, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, Slovenia, ID broj: 9481982000, PDV broj: SI 12525227;
 • RICA HOME društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, Croatia, PDV broj: 92332670185;
 • Dormeo Home s.r.o., U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Prague 3, Czech Republic, PDV broj: CZ19594887;
 • Dormeo Home Slovakia spol. s.r.o., Košická 56, 82108 Bratislava, Slovakia, PDV broj: SK2122021583;
 • Dormeo Home, SIA, Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004, Latvia, PDV broj: LV40003617324,
 • STUDIO MODERNA d.o.o, Trg Solidarnosti bb, 71000 Sarajevo, Bosnia, PDV broj: BA200667760007;
 • UAB STUDIO MODERNA, Laisvės Ave. 10, Vilnius, Lithuania, PDV broj: LT117941219;
 • Dormeo Home s.r.l., Splaiul Independenței, no. 319L, Paris Building, A1 building, ground floor, Bucharest, District no. 6, PDV broj: 15065733;
 • Dormeo Home s.r.l., Bulevar Vojvode Steepe 30, 21137 Novi Sad 37, Serbia, PDV broj: RS113827335 (“Partneri”).

Nagradni konkurs nije sponzoriran niti na bilo koji drugi način povezana s Facebookom i/ili Instagramom. Ovaj nagradni konkurs ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Facebooka i/ili Instagrama, niti je povezan s njima. Sva pitanja, komentari ili pritužbe u vezi s nagradnim konkursom bit će upućeni Organizatoru i/ili Partnerima, a ne Facebooku i/ili Instagramu. Istovremeno s Pravilima nagradnog konkursa, Sudionici prihvaćaju i uslove Facebook i Instagram zajednice. Organizator i/ili Partner ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepoštivanje uslova korištenja Facebook zajednice od strane Sudionika.  Da biste sudjelovali u ovoj nagradnom konkursu, morate se složiti s ovim Opštim uslovima sudjelovanja (“Pravila”). Sudjelovanje u nagradnom konkursu nije uslovljeno kupovinom bilo kojeg proizvoda. Ova Pravila će za vrijeme trajanja nagradnog konkursa biti objavljena online na www.dormeo.ba (“web stranica”). U svakom trenutku, pisana verzija Pravila dostupna je I u sjedištu Organizatora i Partnera.

2. Vremenski raspored Nagradnog konkursa

Nagradni konkurs trajat će od 20.03.2024. do 17.04.2024. do 23:59 sati, međutim Nagradni konkurs može završiti prije tog datuma ili se produžiti ovisno o odluci Povjerenstva Organizatora i Partnera(a) ( kao što je navedeno u nastavku). Sudionici će o takvim promjenama biti obaviješteni putem javne objave na Facebook profilu (www.facebook.com/DormeoBA) Organizatora i/ili Partnera, Instagram profilu (www.instagram.com/dormeobih/) i web stranici. Protiv takve odluke nije moguća žalba. Odluka Komisije Organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradni konkurs ili korištenje Pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike.

3. Područje nagradnog konkursa

Nagradni konkurs će se istovremeno odvijati u nekoliko zemalja u kojima su sjedišta Organizatora i/ili Partnera, a to su: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Latvija, Litva, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija. Nagrade (kako je definirano u nastavku) osigurat će Organizator i/ili Partner registriran u zemlji prebivališta svakog pobjednika (kako je definirano u nastavku). Shodno tome, osobne podatke svakog pobjednika prikupljat će, kontrolirati i obrađivati Organizator i odgovarajući Partner u skladu s Odjeljkom 12 u nastavku. Ne postoje ograničenja u pogledu toga koliko se pobjednika može odabrati iz bilo koje od navedenih zemalja, postoji samo ograničenje ukupnog broja nagrada.

4. Svrha nagradnog konkursa

Svrha nagradnog konkursa je promocija proizvoda koji se prodaju pod registriranim zaštitnim znakom MLILY® i drugih robnih marki koje Organizator i Partneri promoviraju i plasiraju na tržište, te promocija postojećih i/ili budućih prodajnih kanala Organizatora i Partnera. Ujedno, svrha je dobivanje suglasnosti sudionika u svrhu direktnog marketinga Organizatora i Partnera.

5. Ko može učestvovati?

Nagradni konkurs je otvoren za sve fizičke osobe, punoljetne u trenutku prijave, sa stalnim prebivalištem u zemlji Organizatora ili Partnera ("Sudionik"). Sljedeće strane su isključene iz sudjelovanja: (I) zaposlenici Dormeo grupe; (II) bilo tko uključen u organizaciju nagradnog konkursa; i (III) neposredni članovi porodica osoba navedenih pod (I) ili (II). Sudjelovanjem u ovoj nagradnom konkursu smatra se da je Sudionik suglasan s ovim Pravilima.

6. Kako učestvovati?

Svaki Sudionik koji želi sudjelovati u Nagradnom konkursu morat će tokom trajanja Nagradnog konkursa ispunjavati sljedeće uslove:

 • Sudionik mora odgovoriti na pitanje: Zašto baš ti trebaš osvojiti glavnu nagradu?
 • Sudionik je dužan dostaviti svoje osobne podatke (ime, prezime, spol, e-mail i broj telefona) kako je opisano u članku 7. ovih Pravila.
 • Sudionik se mora složiti s ovim Pravilima.

7. Podnošenje osobnih podataka

Sudionik može ispuniti gore navedene uslove za sudjelovanje u nagradnom konkursu tako što će:

 • popunjavanjem i slanjem obrasca („Obrazac za sudjelovanje”) dostupnog na web stranici (https://www.dormeo.ba/Manchester).
 • popunjavanjem i slanjem obrasca („Obrazac za sudjelovanje”) dostupnog na Facebook-u (https://www.facebook.com/DormeoBA)

8. Nagrade

Provest će se 31 (trideset i jedan) odabir kako je opisano u članu 9, koji će odabrati 31 (trideset i jednog) dobitnika ("Dobitnik" ili "Dobitnici") koji imaju pravo primiti samo jednu od dole definiranih nagrada ("Nagrada" ili “Nagrade”):

 • VIP Manchester United ulaznice za 2 (dvije) osobe za gledanje nogometne utakmice na stadionu Old Trafford (“Ulaznice”), te vaučer za turistički aranžman po izboru u Turističkoj agenciji u vrijednosti od 2.000 EUR sa PDV-om ( “Vaucher”), zajedno pod nazivom Velika nagrada.
 • 5 × Mlily madrac Supreme Manchester United, dobitnik može birati između dimenzija 90×200 cm (ID: 110082858), 160×200 cm (ID: 110082859) ili 180x200 cm (ID: 110082900);
 • 10 × Mlily klasični jastuci Manchester United (ID: 110082849);
 • 15 × Mlily putni jastuk Manchester United (ID: 110082851).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili vaučer. Nagradu nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako se dobitnici ne slažu s odgovarajućom nagradom, nagrada neće biti dodijeljena. Organizator i/ili Partneri imaju pravo tražiti da Dobitnik u određenom roku u sjedištu Organizatora, u registriranom sjedištu Partnera ili na drugi prikladan i dogovoren način dokaže svoj identitet odgovarajućom ispravom. Ukoliko Dobitnik to odbije učiniti, gubi pravo na Nagradu, te se takva Nagrada ne dodjeljuje. Dobitnik koristi nagradu u potpunosti na vlastitu odgovornost. Ako je nagrada nedostupna iz razloga koji su izvan kontrole Organizatora i/ili Partnera, Organizator zadržava pravo zamijeniti nagradu s nagradom jednake ili veće novčane vrijednosti. Ovo pravo podliježe svim primjenjivim zakonima, propisima ili uputama regulatornog tijela. Organizator i/ili partneri kontaktirat će dobitnika glavne nagrade u vezi s detaljima (uključujući datum fudbalske utakmice, način otkupa ulaznice itd.) glavne nagrade. Organizator i/ili partneri će dobitniku glavne nagrade uručiti voucher koji predstavlja službeni dokument za dobitnika glavne nagrade. Ukoliko iznos paketa odabrane putničke agencije premašuje vrijednost vouchera, dobitnik glavne nagrade plaća razliku; ako je vrijednost odabranog aranžmana turističke agencije manja od vrijednosti vouchera, razlika je nepovratna. Organizator i/ili partneri će odabrati putničku agenciju u kojoj će se moći iskoristiti Voucher („Putnička agencija”). Izbor je isključivo u rukama Organizatora i/ili Partnera, Dobitnik Glavne nagrade nema pravo na odluku ili prigovor na odluku Organizatora i/ili Partnera. Ako se dobitnik glavne nagrade iz bilo kojeg razloga ne slaže s odabirom putničke agencije ili se ne slaže s Opštim uslovima putničke agencije, gubi pravo na traženje i preuzimanje vouchera. U tom slučaju Organizator i/ili Partneri oslobađaju se svih obveza prema Dobitniku, a Voucher neće biti dodijeljen. Voucher se može iskoristiti jednokratno, samo u jednom iznosu, do vrijednosti Vouchera. Voucher se može iskoristiti samo unutar roka valjanosti.

9. Odabir pobjednika

Od svih Sudionika koji budu ispunjavali uslove za sudjelovanje u Nagradnom konkursu, Komisija Organizatora izabrat će 31 (trideset i jednog) Dobitnika, koji će od ukupno 31 nagrade dobiti samo jednu nagradu. Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnom konkursu samo jednom. Izbor će se održati 24.04.2024. Odabir će se održati u registriranom sjedištu Organizatora. Pobjednici će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:

 • Kreativnost.

O toku nagradne igre i dobitnicima, predsjednik Komisije sastavlja zapisnik. Zapisnik sadrži podatke o:

 • datum, vrijeme i mjesto odabira,
 • prisutne osobe,
 • tok selekcije,
 • podatke o Dobitnicima.

Zapisnik se čuva godinu dana u sjedištu Organizatora. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije. Organizator će obavijestiti dobitnike korištenjem osobnih podataka koje su naveli (tj. e-mail) u obrascu za sudjelovanje. Organizator će pozvati svakog dobitnika da proslijedi svoje osobne podatke Organizatoru, kako bi se dogovorili sve što je potrebno za preuzimanje nagrade (dodatne informacije za dostavu nagrade). U slučaju opravdanog uvjerenja Organizatora i/ili Partnera da je ista osoba/Sudionik sudjelovala u nagradnom konkursu korištenjem više od jednog obrasca za sudjelovanje, Organizator i/ili Partnerima pravo diskvalificirati takvog Sudionika iz Nagradnog konkursa. Dodatni uslov za sudjelovanje u nagradnom konkursu je da Komisija nije utvrdila kršenje Pravila od strane Sudionika, te da Sudionik nije diskvalificiran do trenutka odabira Dobitnika. Nagrada će biti dodijeljena Dobitnicima u dogovoru s Organizatorom i/ili Partnerima. Odgovornost je svakog pobjednika pridržavati se uputa Organizatora i/ili Partnera. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će potpisati i izjavu kojom potvrđuje preuzimanje nagrade. U slučaju da se Dobitnik ne odazove na obavijest Organizatora i/ili Partnera o osvajanju nagrade u roku od sedam dana od obavijesti i/ili ne želi preuzeti nagradu, gubi pravo tražiti i preuzeti nagradu. U tom slučaju Organizator i/ili Partneri oslobođeni su svih obveza prema Dobitniku, te Nagrada neće biti dodijeljena. Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

 • Dobitnik ne ispunjava uslove za dobivanje nagrade,
 • postoji sumnja o identitetu podataka (lažni profil),
 • se utvrdi da je korisnik sudjelovao u nagradnom konkursu u suprotnosti s Pravilima nagradnog konkursa.

10. Komisija Organizatora

Sljedeći članovi Komisije će kontrolirati odvijanje nagradnog konkursa:

 • Danijela Brestovac (Predsjednik Komisije),
 • Marija Jovčevska Todorovska (član Komisije),
 • Aleksander Blatnik (član Komisije).

Komisija će:

 • Kontrolirati odvijanje nagradnog konkursa,
 • Odabrati pobjednike u skladu s Pravilima,
 • Postupiti u slučaju sumnje da je Sudionik postupao suprotno ovim Pravilima.

U slučaju da Komisija posumnja na kršenje Pravila, može kontaktirati Sudionika kako bi razjasnila situaciju. Sudionik mora nedvojbeno dokazati da se pridržavao Pravila. U slučaju da tu činjenicu ne dokaže ili se ne odazove pozivu Komisije, Komisija ima pravo odmah diskvalificirati Sudionika koji gubi pravo sudjelovanja u Nagradnom konkursu. Odluke Komisije su konačne. Korištenje bilo kakvih računalnih kodova, štetnih programa ili bilo kojih drugih sredstava koja mogu prekinuti, onemogućiti, naštetiti ili na bilo koji drugi način zloupotrijebiti Nagradni konkurs. U slučaju takvih radnji, Sudionik će biti diskvalificiran, a takva odluka Komisije je konačna.

11. Obrada osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovoj nagradnom konkursu Sudionik će dati određene osobne podatke (ime i prezime, telefonski broj, e-mail, a u slučaju Dobitnika i podatke za dostavu), koji se obrađuju u skladu s Politikom privatnosti koja može naći na www.dormeo.ba/politika-privatnosti. Organizator i Partneri kao voditelji obrade osobnih podataka obrađivati će osobne podatke isključivo u svrhu provođenja nagradnog konkursa, kako slijedi:

 • Komunikacija sa Sudionicima u neposrednoj vezi s nagradnim konkursom;
 • Iz svih prijava Konkursa koje će ispunjavati sve uslove navedene u ovim Pravilima, Komisija će odabrati Pobjednike Konkursa;
 • pobjednik će biti obaviješten da je pobjednik putem e-maila i putem javne objave na svim Dormeo Facebook i Instagram profilima Partnera 1, te na svim web stranicama Partnera 2;
 • dodjela nagrada Pobjednicima;
 • Organizator i/ili Partneri, koji su odgovorni za pripremu i primopredaju nagrade u skladu s ovim Pravilima, čuvat će osobne podatke dobitnika, u skladu sa važećim zakonima , kako je definirano u gornjem poglavlju

Temeljem članka 6. ovih Pravila, pojedinac, kako bi ostvario pravo na sudjelovanje u nagradnom konkursu, mora dati dozvolu za personaliziranu marketinšku komunikaciju, njegovi osobni podaci će se obrađivati u skladu s Politikom privatnosti (www.dormeo.ba/politika-privatnosti). I koji se može povući u bilo kojem trenutku. Svi gore navedeni osobni podaci obrađuju se temeljem ugovora (ovi uslovi Nagradnog konkursa) te će se obrađivati nakon odabira Dobitnika. Organizator i partneri mogu podijeliti osobne podatke dobitnika glavne nagrade s putničkom agencijom koja će djelovati kao izvršitelj obrade podataka za potrebe organizacije i provedbe glavne nagrade. Organizator i partneri će sve osobne podatke obrađivati i čuvati u skladu s relevantnim zakonskim i internim aktima. U slučaju da se Sudionik želi usprotiviti obradi, pristupu, prijenosu, brisanju ili iskorištavanju bilo kojih drugih prava u vezi s Osobnim podacima, kako je dodatno objašnjeno u Politici privatnosti koja se može pronaći na www.dormeo.ba/politika-privatnosti, Sudionik može kontaktirati Organizatora putem E-MAIL-a ili BROJA TELEFONA. ba.info@dormeo-home.com 033 721 018

12. Odgovornost organizatora

Organizator i Partner ne snose odgovornost za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastupiti za Sudionika zbog sudjelovanja u nagradnom konkursu. Organizator i/ili Partneri ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica prihvaćanja i/ili korištenja nagrade, s čime su Sudionici pristupanjem ovom nagradnom konkursu izričito suglasni. Sudjelovanjem u nagradnom konkursu Sudionici prihvaćaju svu odgovornost za neizravnu ili izravnu štetu, gubitak ili obveze koje mogu nastati sudjelovanjem u nagradnom konkursu i korištenjem proizvoda. Nadalje, Organizator i Partneri ne snose odgovornost za nepotpune ili netačne prijave. U slučaju davanja nepotpunih podataka, sudionik nema pravo na preuzimanje nagrade. Organizator i Partneri zadržavaju pravo da, u slučaju nepredviđenih okolnosti, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave prekinu, privremeno zaustave, pomaknu i/ili na bilo koji drugi način prethodno ili naknadno prekinu Nagradni konkurs. Organizator i Partneri zadržavaju pravo izmjene Pravila kako bi se izbjegla zloupotreba Nagradnog konkursa na štetu Sudionika. Organizator ili Partneri će obavijestiti Sudionike o takvim odlukama javnom objavom na Dormeo Facebook i Instagram profilima i web stranicama, te neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Sudionicima kao posljedica takve odluke. Odluke Organizatora i/ili Partnera o svim aspektima u vezi s Nagradnim konkurskom i/ili njezinim Pravilima su konačne i obvezujuće za sve Sudionike. Organizator i/ili partneri zadržavaju pravo izmjene i dopune, ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. Za eventualne sporove isključivo su nadležni sudovi Republike Slovenije.

13. Žalbe

Sve prigovore rješavat će Organizator i/ili Partneri. U slučaju osnovanog prigovora, Organizator i/ili Partneri obvezuju se riješiti problem u najkraćem mogućem roku i obavijestiti Sudionika o poduzetim radnjama. Svaki Sudionik ima pravo prigovora. Rok za prigovor je 8 dana od objave dobitnika nagradnog konkursa. Sarajevo, datum objave Pravila nagradnog konkursa: 20.03.2024.


Ovu su:
https://www.facebook.com/DormeoSlovenija
https://www.facebook.com/DormeoHrvatska
https://www.facebook.com/Dormeo.rs
https://www.facebook.com/DormeoBA
https://www.facebook.com/dormeolv
https://www.facebook.com/DormeoLietuva/
https://www.facebook.com/DormeoCeskaRepublika
https://www.facebook.com/DormeoSlovensko
https://www.facebook.com/dormeo.romania

https://www.instagram.com/dormeo.si/
https://www.instagram.com/dormeo.hr/
https://www.instagram.com/dormeo_srbija/
https://www.instagram.com/dormeobih/
https://www.instagram.com/dormeo.lv/
https://www.instagram.com/dormeo.lt/
https://www.instagram.com/dormeohome.cz/
https://www.instagram.com/dormeo.sk/
https://www.instagram.com/dormeo.ro/

Ovo su:
https://www.dormeo.net/Manchester
https://www.dormeo.com.hr/Manchester
https://www.dormeo.rs/Manchester
https://www.dormeo.ba/Manchester
https://www.dormeo.lv/Manchester
https://www.dormeo.lt/Manchester
https://www.dormeo.cz/Manchester
https://www.dormeo.sk/Manchester
https://www.dormeo.ro/Manchester