PRETRAŽUJTE PO KATEGORIJAMA
Naše trgovine
Club 5*
0
0,00 KM
Losd fsdf sd
Vaša košarica je trenutno prazna.

USLUGA PRODUŽENOG PROBNOG PERIODA

Šta je produženi probni period?

Produženi probni period omogućuje Kupcu da vrati kupljeni proizvod u roku od trideset kalendarskih dana od datuma prijema proizvoda ili u roku od trideset kalendarskih dana nakon isteka bilo kojeg takvog razdoblja koje je već odobreno važećim zakonodavstvom o zaštiti potrošača i/ ili bilo koje dobrovoljno probno razdoblje koje je dao prodavač, bez navođenja razloga za povrat, čak i ako je proizvod već korišten.

Trajanje produženog probnog perioda

  • Za kupovine od strane članova Club5* Produženi probni period počinje teći danom isteka probnog perioda po osnovu članstva u klubu I traje trideset kalendarskih dana.
  • Za kupovine od strane ostalih kupaca izvršene u nekoj od trgovina, Produženi probni period počinje teći danom izvršene kupovine I traje trideset kalendarskih dana.
  • Za kupovine izvršene putem sredstava komunikacije na daljinu, tj. putem kataloga, telefona ili interneta, Produženi probni period počinje teći danom isteka zakonskog roka od 15 dana za odustanak od ugovora (računajući od dana prijema proizvoda od strane kupca) I traje trideset kalendarskih dana.

Zahtjevi kupaca

Ako se proizvod vrati tokom Produženog probnog perioda, Kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene plaćene za proizvod koji je predmet povrata. Kupac nema pravo primiti cijenu plaćenu za uslugu produženog probnog razdoblja i/ili bilo kakve troškove koji bi mogli nastati kao posljedica povrata proizvoda.

Povrat proizvoda

Kupljeni (korišteni) proizvod kupac mora vratiti neoštećen. Kako bi ostvario pravo na povrat korištenog proizvoda obuhvaćenog Produženim probnim periodom, te dobio sve dodatne informacije o pravima i obavezama Kupca koje proizlaze iz usluge Produženo probno razdoblje, Kupac može kontaktirati prodavača na telefonski broj 033 721 018 putem e-maila na podrska-kupcima.ba@dormeo-home.com, putem chatova dostupnih na službenoj web stranici prodavača ili službenim stranicama društvenih medija.

Za ostvarivanje potraživanja proizašlih iz Produženog probnog roka, Kupac mora poslati izjavu o povratu u kojoj je naveden proizvod koji je predmet povrata, te podnijeti zahtjev za povrat kupoprodajne cijene. Uz to, Kupac je dužan priložiti račun (original ili kopiju) izdan prilikom kupovine proizvoda. Zahtjev za povrat proizvoda i povrat kupoprodajne cijene možete podnijeti na nekoj od gore navedenih kontakt adresa.

Opseg produženog probnog perioda i izuzeća

Produženi probni period vrijedi za sve proizvode koji su kupljeni u jednoj kupovini koju je izvršio Kupac (bilo napravljenoj u maloprodaji i/ili online). Produženi probni period ne vrijedi za madrace, Vivax proizvode i Nutribullet.

Ograničenje prava Kupaca

Produženi probni period ni na koji način ne isključuje bilo koja Kupčeva prava predviđena važećim zakonodavstvom o zaštiti potrošača ili prava koja je posebno dao prodavač.